Vores kundecenter er altid parat til at hjælpe dig. De kan vejlede dig om, hvordan du får patent, bruger patentinformationer, søger i databaserne og de kan henvise dig til den rette ekspert hos os.  Du kan også bruge de værktøjer, der findes på denne hjemmeside.
http://www.dkpto.dk/opfindelser/information/mere/vaerktoejer--hjaelp.aspx